Polisens medietjänst - första sidan

Polisens medietjänst

Polisens medietjänst är  avsedd för medierepresentanter. Du kan använda tjänsten efter att ha registrerad dig. Polisen accepterar endast redaktioner och mediarepresentanter för medietjänsten.

Registrera dig. Du kommer att få ett tillfälligt lösenord i din e-post efter registreringen.

Ditt användarnamn är ditt e-post. Behåll ditt eget lösenord så att du kan logga in på tjänsten och beställa nyheterna. Nyhetsbeställingen görs inloggad.

Poliser i en polisbil